ข้อมูลผู้ขาย

ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย (ภาษาไทย)
สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย (ภาษาอังกฤษ)
OFFICE OF SECURITY SERVICE THE WAR VETERANS ORGANIZATION OF THAILAND

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
099 – 4 – 00016488 – 2

ข้อมูลที่อยู่ของผู้ขาย

สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 27 ซอย รามอินทรา 25 แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

หมายเลขโทรศัพท์ (ส่วนการเงิน) 0 – 2247 – 0870 , 0 – 2248 – 1357 , 08 – 1626 – 6199 , 08 – 9201 – 3497

หมายเลขโทรสาร (ส่วนการเงิน) 0 – 2245 – 3056

e-mail : finance.wvo@gmail.com

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระเป็นเช็คขีดคร่อมระบุสั่งจ่ายในนาม “สำนักงานรักษาความปลอดภัย อผศ.”

2. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “สำนักงานรักษาความปลอดภัย อผศ.”

– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวิภาวดี- รังสิต5 หมายเลขบัญชี 019-1-72533-1

– ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสนามเป้า หมายเลขบัญชี 021-2-77379-0