รอง ผอ.สปภ. ร่วมงานวันสถาปนา กรมยุทธบริการทหาร ครบรอบปีที่ ๒๙

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ นายธีรพงศ์ สวาสดิ์กลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เข้าร่วมงานวันสถาปนา กรมยุทธบริการทหาร ครบรอบปีที่ ๒๙ พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสาธารณกุศล ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร กรมยุทธบริการทหาร

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.