Left Sidebar

ผอ.สปภ. พบปะผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.เชียงใหม่, จว.ลำพูน และ จว.ลำปาง
ผอ.สปภ. พบปะผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.เชียงใหม่, จว.ลำพูน และ จว.ลำปาง

เมื่อวันที่ ๙ – ๑๒ ก

สปภ. จัดโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” เพื่อให้บุคลากร ของ สปภ.
สปภ. จัดโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” เพื่อให้บุคลากร ของ สปภ.

โครงการอบรมในหัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” เพื่อ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเขียนหนังสือราชการ ได้อย่างถูกต้อง โดยผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร ใน ๒๕ ม.ค.๖๕

ผอ.สปภ. เดินทางไปพบปะผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.เลย
ผอ.สปภ. เดินทางไปพบปะผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.เลย

เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔

รอง ผอ.สผภ. เดินทางไปปฏิบัติงาน พร้อมตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.เพชรบูรณ์
รอง ผอ.สผภ. เดินทางไปปฏิบัติงาน พร้อมตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.เพชรบูรณ์

รอง ผอ.สผภ. เดินทางไปปฏิบัติงาน พร้อมตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.เพชรบูรณ์

รอง ผอ.สปภ. เดินทางไปปฏิบัติงาน ร่วมประชุมรายละเอียดสัญญาจ้าง จว.น่าน จว.แพร่ และจว.อุตรดิตถ์ พร้อมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. พื้นที่ใกล้เคียง
รอง ผอ.สปภ. เดินทางไปปฏิบัติงาน ร่วมประชุมรายละเอียดสัญญาจ้าง จว.น่าน จว.แพร่ และจว.อุตรดิตถ์ พร้อมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. พื้นที่ใกล้เคียง

รอง ผอ.สปภ. เดินทางไปปฏิบัติงาน ร่วมประชุมรายละเอียดสัญญาจ้าง จว.น่าน จว.แพร่ และจว.อุตรดิตถ์ พร้อมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. พื้นที่ใกล้เคียง

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ผอ.สปภ. พบปะผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.เชียงใหม่, จว.ลำพูน และ จว.ลำปาง
ผอ.สปภ. พบปะผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.เชียงใหม่, จว.ลำพูน และ จว.ลำปาง

เมื่อวันที่ ๙ – ๑๒ ก

สปภ. จัดโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” เพื่อให้บุคลากร ของ สปภ.
สปภ. จัดโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” เพื่อให้บุคลากร ของ สปภ.

โครงการอบรมในหัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” เพื่อ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเขียนหนังสือราชการ ได้อย่างถูกต้อง โดยผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร ใน ๒๕ ม.ค.๖๕

ผอ.สปภ. เดินทางไปพบปะผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.เลย
ผอ.สปภ. เดินทางไปพบปะผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.เลย

เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔

รอง ผอ.สผภ. เดินทางไปปฏิบัติงาน พร้อมตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.เพชรบูรณ์
รอง ผอ.สผภ. เดินทางไปปฏิบัติงาน พร้อมตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.เพชรบูรณ์

รอง ผอ.สผภ. เดินทางไปปฏิบัติงาน พร้อมตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.เพชรบูรณ์

รอง ผอ.สปภ. เดินทางไปปฏิบัติงาน ร่วมประชุมรายละเอียดสัญญาจ้าง จว.น่าน จว.แพร่ และจว.อุตรดิตถ์ พร้อมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. พื้นที่ใกล้เคียง
รอง ผอ.สปภ. เดินทางไปปฏิบัติงาน ร่วมประชุมรายละเอียดสัญญาจ้าง จว.น่าน จว.แพร่ และจว.อุตรดิตถ์ พร้อมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. พื้นที่ใกล้เคียง

รอง ผอ.สปภ. เดินทางไปปฏิบัติงาน ร่วมประชุมรายละเอียดสัญญาจ้าง จว.น่าน จว.แพร่ และจว.อุตรดิตถ์ พร้อมตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. พื้นที่ใกล้เคียง

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow