รอง ผอ. สปภ. ร่วมหารือกับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายธีรพงศ์ สวาสดิ์กลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ, ส่วนการตลาด และส่วนดำเนินงาน สำนักงานรักษาความปลอดภัย เดินทางไปพบปะผู้ว่าจ้างในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดอำนาจเจริญ, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อรับทราบปัญหาการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.