รอง ผอ.สปภ. เป็นผู้แทนร่วมพิธี วางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายชัยวัฒน์ สวนนุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาความปลอดภัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.