รอง ผอ.สปภ. รักษาการแทน ผอ.สปภ. เดินทางพบปะผู้ว่าจ้างและตรวจเยี่ยม รปภ. ในเขตพื้นที่ จว.สุพรรณบุรีและ พื้นที่ใกล้เคียง

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พันเอกสืบ  ปิยะสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษา ความปลอดภัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เดินทางไปปฏิบัติงาน ร่วมประชุมรายละเอียดสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยา เขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ   แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดอ่างทอง รวมถึงสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

Punyanuch Pimpisan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศกม.สปภ.