พิธีปิดการอบรม “โครงการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง”

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยา

Read more

สปภ. จัดงาน “วัน รปภ.อผศ.” ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหา

Read more

คณะครูฝึกจากโรงเรียน ฯ นำออกกำลังกายบริหาร (Physical Training)

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎา

Read more