เจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำจุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบกระเป๋าเงิน

เมื่อ ๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ส.อ.สุรพงษ์ วงษ์กันยา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงาน รักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยประจำจุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบกระเป๋าเงินอยู่ในช่องรถจักรยานยนต์ ตรวจสอบพบเงินสด จำนวน ๒๖๐ บาท และ เอกสารสำคัญ ต่อมา นายนัทชนม์ กุลบุญญา นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ แสดงตนเป็นเจ้าของกระเป๋า โดยตรวจสอบใบหน้า ซึ่งตรงกับบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา จึงได้รับทรัพย์สินคืนเป็นที่เรียบร้อย ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับเพื่อนๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อไป